ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563
File Size:
890.69 kB
Date:
30 April 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ธอส. ยกดอกเบี้ย ๔ เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ย ให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ ๑% ต่อปี กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ กระทรวงมหาดไทย

4. ้แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิด ตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download