ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าโคราช ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชี้ไม่พบการทุจริตหรืออาหารไม่ได้คุณภาพ ย้ำทุกอำเภอต้องซุ่มเข้าไปตรวจสอบ ทั้ง 1400 โรงเรียน

วันที่ 18 มิย 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมุรธาร์ธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ซุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ว่ามีคุณภาพถูกหลักโภชนาการหรือเหมาะสมกับงบประมาณไม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พา ผวจ.และรองผวจ.เดินสำรวจถึงภายในห้องครัวประกอบอาหาร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พบว่า ไม่มีการทุจริต อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียนและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1400 แห่ง ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันรวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ยังไม่การเรียนร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันเด็กแต่อย่างไร แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้าไปตรวจสอบโดยไม่ให้มีการแจ้งล่วงหน้า นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

 

ที่บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและสวนผลไม้ต่างๆของอำเภอครบุรี เพื่อกระตุ้นการตลาดให้กับไม้ผลในพื้นที่ของอำเภอครบุรี ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ได้นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำรวจสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมาบตะโกเอน และเดินทางไปทำพิธีตัดทุเรียนลูกแรกในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายสำคัญของอำเภอครบุรี ซึ่งกำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้ เพื่อเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย
สำหรับทุเรียนครบุรีนั้น ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงมาหลายปีแล้ว และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากมีรสชาติที่แตกต่างไปจากทุเรียนของจังหวัดอื่นๆ กลิ่นไม่แรงมาก รสชาตอหวานมัน เนื้อกรอบ เส้นใยน้อย จึงทำให้มีราคาสูงกว่าตลาดปกติทั่วไป หากลูกค้าสนใจจะต้องโทรศัพท์มาสั่งจองล่วงหน้ากันนานหลายเดือนเลยทีเดียว ซึ่งเฉพาะในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง ที่ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งมีอยู่รวม 10 ไร่ ถูกสั่งจองหมดเกือบทั้งสวนแล้ว ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งลูกค้า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มมีการหันมาเพาะปลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่าให้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ ขนุน รวมถึงผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งถือเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันสำปะหลังนั้น มีราคาผันเปลี่ยนไม่แน่นอน บางปีตกต่ำอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ดังนั้นการหันมาปลูกผลไม้ที่ตอนนี้ได้ผลดี ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านต่อไปในอนาคต
ทางด้านนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า การปลูกไม้ผลในพื้นที่อำเภอครบุรี เริ่มเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย โดยเฉพาะทุเรียน หลังจากเกษตรกรผู้เริ่มต้นประสบความสำเร็จ มีผลผลิตออกจำหน่ายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จนทำให้ผลผลิตที่มีอยู่จำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอครบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มีอยู่เพียงประมาณ 200 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 ไร่ และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 30 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกทุเรียนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปของทุเรียนแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้ว
 
 
 
ปขส. นม .ภาพ/ข่าว