ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระราชสาส์นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน ส.ค.ส.ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยพระองค์ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ข้อความว่า “ 31 ธ.ค. 2560 / 1 ม.ค. 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทย คุ้มครองประชาชนชาวนครราชสีมา ให้ปลอดภัยจากทุกข์โศก โรคภัย ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ในชีวิตและในการทำงาน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขตลอดไป” พร้อมลงลายพระหัตถ์ และมีข้อความในวงเล็บว่า (ชาวนครราชสีมาคนหนึ่ง) โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาได้อ่าน ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ฟัง สร้างความปลื้มปีติยินดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผวจ.นครราชสีมา ได้นำประชาชนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับกล่าวอวยพรปีใหม่และมอบข้าวสาร 1 ถุง ถุงละ 1 กก. รวม 1,000 กก. และปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวนครราชสีมาที่มาร่วมในพิธีอีกด้วย