ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอชุมพวง

เมื่อวันนี้ 11 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเก่าประสุข หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันให้แก่ประชาชน และรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 14 ตัว ถุงยังชีพ พันธ์ปลาต่างๆ และมอบเงินทุนให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับประชาชนในตำบลประสุข

 

ปชส นม  ภาพ/ข่าว