ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตค59 เวลา 15.00 น . นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ลงนามถวายความอาลัย สรงน้ำพระบรมศพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก