ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 27 ธ.ค. 59 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ทำความดีเพื่อพ่อ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและถนนโดยรอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในช่วงเทศกาลปีใหม่