ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 60 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา นั่งรถรางไหว้พระในกิจกรรมไหว้พระ 6 วัด สืบสิริสวัสดิ์มงคล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยและร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวัดสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชนร่วมกันไหว้พระและทำบุญประกอบด้วย วัดพายัพ วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว วัดอิสาน วัดพระนารายณ์ และวัดบึง

ปชส.นม./ภาพ/ข่าว