ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 15 ก.พง 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอครบุรี เดินทางไปรับฟังปัญหาและเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 8 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นราษฎรยากไร้และไม่มีที่ดินทำกิน ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอครบุรี (ส.ป.ก.) ได้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในความรับผิดชอบจำนวน 500 ไร่ มาแบ่งให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้อยู่อาศัยและทำกิน โดยหมู่บ้านดอนกระชายแห่งนี้ มีประชากร 36 ครัวเรือน เบื้องต้น ส.ป.ก. ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยครอบครัวละ 2 งาน ส่วนที่เหลือจะทำการแบ่งให้ทำการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จากลงพื้นที่ทราบว่าชาวบ้านยังคงเดือดร้อนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า และถนน รวมถึงราษฎรยังไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง เนื่องจากทาง ส.ป.ก. ยังดำเนินการจัดสรรไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องดำเนินการและจะเร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับราษฎรกลุ่มนี้ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวขณะที่ราษฎรก็ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว