ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
โคราชจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย.60 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายกฤษศพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมวางพานพุ่ม และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเพลงโคราช การแสดงระบำโบราณคดี การแสดงละคร เรื่อง พระลอ การแสดงดนตรีไทย หมอลำโคราช เป็นต้น
 
 
 
ประชาสัมพัธ์จังหวัดนครราชสีมา         ภาพ/ ข่าว