ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กย 60 ที่ห้องมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนพล จันทรณนิมิ รองผู้ว่าฯ และพาณิชย์จังหวัด ประธานมิตรภาพโคราช-เฉินตู ประธานหอการค้า ส่วนราชการ ให้การต้นรับ นายเจค็อป ชูลท์ซ เลขานุการและเจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาพบกับผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือและรับทราบข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา นำไปเป็นฐานข้อมูลในการทำแผนความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

 ปชส.นม. ภาพ/ข่าว