ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ นำเงินในส่วนของรัฐบาลมามอบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังเดินทางมาถึงสนามบินกองบิน 1 นครราชสีมา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ต่อจากนั้นนายกรัฐตรีได้เดินทางต่อไปยังที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเงินในส่วนของรัฐบาล กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มามอบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีญาติผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตมารับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์กราดยิง จำนวน 79 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 29 รายๆ ละ 1,000,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส มอบให้รายละ 200,000 บาท จำนวน 19 ราย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส รายละ 100,000 บาท จำนวน 31 ราย  

            ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังพบปะและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงด้วย พร้อมกับกล่าว ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ และขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้งอยากให้ทุกครอบครัวนำเงินที่ได้รับการเยียวยาทั้งของรัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่ช่วยบริจาคจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำพาครอบครัวเดินหน้าก้าวผ่านสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าว        

            ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และร้านค้าต่างๆ ที่ได้เปิดให้บริการประชาชนแล้วทุกชั้นภายในห้าง

 

ปชส. นม. ภาพ /ข่าว