ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 500 คน ทำการซ้อมปั่นจักรยาน ในโครงการ "Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ โดยการซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรักครั้งนี้ ได้มีจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังจากนั้นจะปั่นออกไปบนถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเส้นทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นถนนแอสฟัลด์ติกที่ราบเรียบ ผ่านอุโมงค์ต้นไม้หอสุรนภา สระน้ำสามเสน กลับออกมาเส้นทางเดิม ถึงเส้นชัยที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งบรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยมีรถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราช เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก31 หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง คอยดูแลความปลอดภัยของนักปั่นอย่างใกล้ชิด.

 

ปชส. นม. ข่าว

เมื่อวันที่ 5 ธค61 ที่สระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบง ม.5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ โดยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบง  กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ รวมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว