ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน วันนี้ จึงนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ และแสดงความอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ให้ชมอีกด้วย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว