ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 เมย 61 ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป นำโดยพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร โดยจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ”  เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว