ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยพลตรี ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อัยการ-สรรพากรจังหวัด ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้กู้ยืมเงินกู้นอกระบบ คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 919 ราย ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา รวมพื้นที่ 3,083 ไร่ และทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ รถยนต์ จำนวน 31 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 891 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเงินกู้นอกระบบ
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว