ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 ธ.ค. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป โดยมี พระราชสีมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสสวรรคตครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
       
       พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กรการกุศล ทำความดีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี ด้วยการแจกข้าวสาร จำนวน 500 ถุง ในโครงการช่วยเหลือชาวนา บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ให้แก่พนักงานเก็บกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา เพราะพนักงานเหล่านี้ทุกเช้าจะถือไม้กวาดพร้อมบุ้งกี๋เก็บกวาดขยะตามท้องถนน บาทวิถี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ถือว่าคนเหล่านี้ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมโดยตลอด


       
       นอกจากนี้ ตามอำเภอต่างๆ ยังมีกิจกรรมปล่อยปลา เก็บผักตบชวา การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวงด้วย