ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 5 ธันวาคม ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวโคราชทุกหมู่เหล่ากว่า 1 พันคน พร้อมใจกันแต่งกายชุดไว้ทุกข์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร 189 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้นำแว่นสายตา มามอบให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 89 คน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย