ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมาทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เช้าวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดบริการทางหลวงลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวรายงาน เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ทำให้มีผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อกลับภูมิลำเนา และประชาชนบางส่วนก็ใช้โอกาสในวันหยุดนี้ เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรที่คับคั่งและติดขัด หากมีการดื่มสุราแล้วขับรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา รัฐบาลจึง ขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ง่วง เมา โทร.ไม่ขับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นย้ำหน่วยงานภาครัฐบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ 2560 เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ถนนที่มีการก่อสร้างหลายจุดนั้น ทุกเส้นทางจะคืนพื้นผิวถนนภายในวันที่ 10 เม.ย. นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ ตำรวจ ขนส่ง และขอความร่วมมือ ประชาชนได้ทำหน้าที่ ด่านครอบครัว และด่านชุมชน .เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 พบว่า เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 101 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 112 ราย และเสียชีวิต 19 ราย สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูง การดื่มสุราขณะขับรถ และมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยกัน ส่วนถนนที่มีการก่อสร้างหลายจุดนั้น ทุกเส้นทางจะคืนพื้นผิวถนนภายในวันที่ 10 เม.ย. นี้ และขอความร่วมมือรถบรรทุกสินค้าเกษตร และทางตำรวจเตรียมการเปิดจุดเส้นทาง.พิเศษ ใน 5 จุดที่มีการจราจรติดขัด และให้ทุกคนรักษาวินัยกฎจราจร..ไม่ขับรถเร็วในจุดที่ถนนโล่ง ถนนสี่เลน ก็ต้องมีการตั้งด่าน เพื่อชะลอความเร็ว ส่วนในถนนสายรองก็จะมีด่านชุมชน และด่านครอบครัวที่คอยดูแลบุตรหลาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนที่ผ่านมาในพื้นที่ ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ง่วง เมา โทร.ไม่ขับ และให้ทุกคนรักษาวินัยกฎจราจร..ไม่ขับรถเร็วในจุดที่ถนนโล่ง ถนนสี่เลน ซึ่งต้องมีการตั้งด่าน เพื่อชะลอความเร็ว ส่วนในถนนสายรองก็จะมีด่านชุมชน และด่านครอบครัวที่คอยดูแลบุตรหลาน......ทิวาพร ปชส.นม./ ข่าว / 8 เม.ย. 60