ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

 
โคราชจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 11เมย60 ที่วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำแนวคิดจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว