ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ในโครงการน้ำใจชาวโคราช สู่พี่น้องภาคใต้ จำนวน 4 คันรถ เพื่อจัดสิ่งของบริจาคจากทางภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมบริจาคไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับคาราวานที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งยอดบริจาคล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมา มียอดเงินบริจาคแล้วว่า 4,600,000 บาท น้ำดื่ม กว่า 20,000 ขวด ข้าวสาร กว่า 100 ตัน รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอีกมากมาย ซึ่งทางจังหวัดฯ จะทยอยจัดส่งไปให้ถึงมือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ปชส.นม. ภาพ /ข่าว