ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 Korat International "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจากพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านคำแสดงความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ต่อด้วยการจุดเทียนแสดงความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงในหลวงของแผ่นดิน จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้กับคณะนักแสดง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ต่อด้วยการแสดงวงซิมโฟนีออเคสต้า แสดงความอาลัย “องค์อัครศิลปินเหนือเกล้า” โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ในปีนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานพบกับ พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติสุดยิ่งใหญ่อลังการ โดยคณะนักแสดงจากประเทศต่างๆ กว่า 11 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศบรูไน จีน กัมพูชา กานา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล รัสเซีย ศรีลังกา การแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดมหกรรมโปงลางอีสาน Opening Performing : NRRU PongLang จากทีมโปงลางระดับชาติ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ การประชุมวิชาการด้านเซรามิกส์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่น ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดินด่านเกวียน โดยเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ได้เผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆ กว่า 11 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา ผลักดันเป็นเทศกาลระดับชาติ และพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป
 
สปช. นม. ภาพ/ข่าว