ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี วันแรก คึกคัก โดยส่วนใหญ่พอใจที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

 
  เมื่อวันที่ 13 พย 60 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี กันอย่างคึกคัก โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและค่อยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมามาร่วมแสดงข้อคิดเห็น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ด้านนางสาววิลาสินี ภาพพิมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ปชส.มน. ภาพ/ข่าว