ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 15 กพ 61 เวลา 18.00 น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 191 ปี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2561 ณ.บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัด รวม 12 วัน 12 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาวโคราช และยังเป็นเทศกาลท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน ด้านนาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ในปีนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้กราบทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. โดยในปีนี้มีหญิงสาวโคราชร่วมรำบวงสรวง มากที่สุด ถึง 5,137 คน ภายในงานยังมีการจุดพลุ 4 มุมเมือง การออกร้านนาวากาชาด การแสดง และการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าที่ระลึก 32 อำเภอ และการออกร้านขายสินค้าต่างๆ มากมายกว่า 500 ร้าน ให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้เลือกชม และเลือกซื้อ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว