ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่พบปะประชาชนในโครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มค 62 ที่วัดสระน้ำใส หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันดูแลปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หลังจากนั้นได้ร่วมพบปะประชาชน สำหรับ โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นการออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ และเอกชน ในพื้นที่แต่ละอำเภอ เช่น การให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมการเกษตร การบริการแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้จากสำนักงานเกษตรจังหวัด การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว