ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชนำนักศึกษาอาชีวะ กว่า 1,000 คน ปฏิญาณตนทำความดีเพื่อพ่อ ในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
 
 เมื่อวันที่ 9 พย 59 ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จาก 24 สถาบัน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน เพื่อทำความดีถวายพ่อ ในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงออกถึงพลังความเป็นหนึ่งใจเดียวกันในการจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชม และทำความดีเพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล
 
ปชส. นม.    ภาพ/ข่าว