ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25เม.ย.60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถวายราชสดุดี ด้วยความสำนึกในวีรกรรมของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำศึกกับอริราชศัตรูเพื่อกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทย ให้คนไทยได้มีผืนแผ่นดินอยู่อย่างภาคภูมิมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของไทย ตรงกับวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว