ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 8 พค 60 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาMOUร่วมกันเป็น Sister City บ้านพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กับ Mr.Yin Li ผู้ว่าการมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือกันในหลายด้านทั้ง ด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การนำเข้าและส่งออก เป็นต้น ครั้งนี้ได้มีการจัดงาน Bussiness Matching ระหว่างนักธุรกิจโคราชและจีน โดยนักธุรกิจจีนมีความต้องการอาหารจากโคราชหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ น้ำผึ้ง ผัดหมี่โคราช อาหารแปรรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
 
ปชส.นม ภาพ/ข่าว