ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 21 โคราช ร่วมใจทำดอกดารารัตน์ ส่งมอบให้กับ ผวจ. เพื่อ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 21 นำดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ มามอบให้กับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,999 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สำหรับดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จประทับอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้ที่มีคุณค่า มีความหมาย คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว โดยการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านดอก เพื่อนำดอกดารารัตน์ส่วนหนึ่งจัดส่งไปที่สำนักพระราชวัง และอีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีฯ ที่จัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว