ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 28 ก.ย. 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา และบริษัทผู้รับเหมาได้ทำการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ล่าสุดมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบุกระดานไม้อัดก่อนติดลวดลายไทยรอบพระเมรุมาศจำลอง คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะมีการตกแต่งสถานที่ โดยคณะอนุกรรมการส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมงานออกแบบและงานตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน สำหรับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มียอดผู้สมัครกว่า 1.3 แสน คน //////////////////////////
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว