ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 17 พค 62 ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมการจัดสร้าง พระชัยเมืองนครราชสีมา  รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมา ครบ 345 ปี  ซึ่งการจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา  รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมา ครบ 345 ปี  จัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะ ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา  และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และการกุศล  โดยรายละเอียดการจัดสร้างประกอบด้วย รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว (ชุดนำฤกษ์) (ปิดทองแท้) จัดสร้างจำนวน 99 ชุด ราคาชุดละ 19,999 บาท , รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  (เนื้อทองเหลืองรมดำ)  จัดสร้างจำนวน 999 ชุด ราคาชุดละ 3,999 บาท , รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง)  จัดสร้างจำนวน  999 ชุด ราคาชุดละ 3,999 บาท  , รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา  ขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว (เนื้อทองเหลืองรมดำ)  จัดสร้างจำนวน 1,999 ชุด ราคาชุดละ 1,999 บาท  , รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา  ขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว (เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง)  จัดสร้างจำนวน 999 ชุด ราคาชุดละ 1,999 บาท  และเหรียญพระชัยเมืองนครราชสีมา  เนื้อนำฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. มีโค้ดและหมายเลขกำกับ   จัดสร้างจำนวน 9,999 ชุด โดยกำหนดวันพิธีเททองนำฤกษ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  และพิธีพุทธาภิเษก วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  สำหรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาหลอมเพื่อจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมาในครั้งนี้ ประกอบด้วยแผ่นจาร ทอง เงิน นาค จากพระคุณธงชัย วัดไตรมิตร  แผ่นจารและวัตถุมงคลเก่าของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่  หลวงปู่นิล  และอาจารย์ฟั่น  ตะกรุดและพระเครื่องเก่าของหลวงพ่อจง  หลวงพ่อเดิม  หลวงปู่สี  หลวงปู่ตุล  แผ่นจารอักขระ และมวลสารเก่า ครูบาบุญชุ่ม  ครูบาแบ่ง และครูบากฤษณะ

ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 044-341300 หรือที่ว่าการอำเภอทั้ง 32 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว