ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 60 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันสวมเสื้อหลายดอกทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

 

 

ปชส.นม.   ภาพ/ข่าว