ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 วันที่ 23 ม.ค. 63 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด “กิจกรรม kick off มาตรการลดฝุ่น PM 2.5” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการจราจร ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อดูแลรักษาให้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 7 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการด้านการขนส่งและจราจร การตรวจจับควันดำ 2. มาตรการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน 3. มาตรการควบคุมฝุ่นละอองจาการก่อสร้างขนาดใหญ่ 4. มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร 5. มาตรการเร่งคืนสภาพพื้นผิวจราจรจากการก่อสร้าง 6. มาตรการรณรงค์ขอความร่วมมืองดการจุด ธูป เทียน และ 7. มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อฉีดพ่นน้ำละอองฝอยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครราชสีมาในการติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และศาลาทรงไทยด้านข้างถึงโรงเพลงโคราชริมถนนชุมพล เพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. และเทศบาลนครราชสีมา เทศบาลตำบลจอหอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดำเนินการจัดรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำในการฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว