ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

  

   

วันที่ 20 กค 61 เวลา 09.30 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   โดยวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวอาศิรวาท  จากนั้นมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 8 รายและลูกกตัญญู จำนวน 1 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย รวมทั้งการการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ให้แก่เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต โดยมีบูธอาหารจำนวน กว่า 50 ร้าน มาประกอบอาหารทั้งคาว หวาน ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

             ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาดำเนินโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการ มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อจัดหาหนังสือสื่อการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังขาดแคลน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากประชาชนทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 เครื่อง นำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการสอนอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว