ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 4 ต.ค. 59 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรง หรือ อิ้วเก้ง เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิองค์กรการกุศลจังหวัดนครราชสีมา และชมรมตระกูลแซ่ต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีศาลเจ้ากว่า 30 ศาลเจ้า ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญเทพเจ้าและม้าทรงกว่า 100 ร่าง แสดงอิทธิฤทธิ์ร่วมขบวนแห่ไปตามถนน บริเวณด้านหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มารอชม ขณะที่บริษัทและร้านค้าต่างนำเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า มาวางไว้ตามเส้นทางที่ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าเคลื่อนขบวนผ่าน เพื่อขอพรเทพเจ้าและเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมการแสดงอิทธิฤทธิ์ของม้าทรงจำนวนมาก