ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ในโครงการ "บ้านสานฝัน ปันน้ำใจ" ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย และครอบครัว ณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากอำเภอสูงเนินได้รับเรื่องพระราชทานความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา กรณีนายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 13 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม(หลังคา) และทุนการศึกษาของบุตรทั้ง 3 คน เพื่อให้ครอบครัว สามารถดำรงชีพต่อไปได้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจจารณาเห็นควรได้รับความช่วยเหลือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยทางอำเภอสูงเนินได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และได้ประสานแนวทางการช่วยเหลือส่วนราชการ ผู้มีจิตรศัทธาในพื้นที่ในการร่วมระดมทุนบริจาคสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าว ประชุมหาแนวทางจากหลายภาคส่วน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วย ทุกท่าน จัดอุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 21 ในเรื่องของกำลังพลช่วยเหลือการก่อสร้าง ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 14 วัน

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว