ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 27 ธ.ค. 59 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ทำความดีเพื่อพ่อ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและถนนโดยรอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในช่วงเทศกาลปีใหม่