ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ที่ห้องประชุมกองการศึกษา ชั้น 5 วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองนครราชสีมา และในพื้นที่สำคัญ เพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพื้นสำคัญในการวางแผนป้องกันน้ำท่วม จำนวน 13 จุด อาทิ บริเวณถนนสุรนารายณ์ หน้าหอการค้า บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าค่ายสุรนารี บริเวณตลาดเซฟวัน การเคหะนครราชสีมา บริเวณชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 เขตเทศบาลฯ บริเวณหมู่บ้านจามจุรี ตำบลหนองบัวศาลา บริเวณโรงพยาบาลเซนเมรี่ เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำ ขุดลอกท่อระบายที่อุดตัน กำจัดขยะ และสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว