ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอ 32 อำเภอ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอำเภอให้กับจังหวัด ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วางช่อดอกไม้จันทน์ของจังหวัด บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 89 วินาที สำหรับดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,999,999 ดอก ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า พิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในต่างจังหวัดฯ กำหนดขึ้นพร้อมกันคือวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ที่พระเมรุมาศ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนวางขึ้นรถบุษบกไปเผา ณ ฌาปนสถาน วัดสุทธจินดาวรวิหาร ซึ่งในการนี้จังหวัดฯ จะเปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการเผาดอกไม้จ้นทน์ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ซึ่งในวันดังกล่าวห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชเปิดให้ประชาชนที่มาร่วมงานนำรถเข้าไปจอดยังที่จอดรถของห้างซึ่งห้างได้จัดรถบริการ พร้อมจัดนิทรรศการ ฝนหลวงฝนแรกที่โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าราชการและประชาชนชายไทยอายุระหว่าง ๒๐ – ๖๐ ปี ที่ประสงค์จะบวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๔๐๖๘-๙

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว