ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง แล้วเสร็จไปกว่า 60%
 
วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างปูอิฐบล็อกสร้างฐานของพระเมรุมาศจำลอง พร้อมติดตั้งแผ่นเมทัลชีทในส่วนของหลังคา โดยหลังจากนี้จะเริ่มประดับตกแต่งส่วนของรายละเอียดต่างๆ ของยอดพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเสร็จไปแล้วกว่า 60% โดยพระเมรุมาศจำลองนี้มีส่วนฐานกว้าง 4 เมตร50เซนติเมตร คูณ 4 เมตร 50 เซนติเมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 20 เมตร 77 เซนติเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน 20 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว