ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

พลเอกเปรมฯ ย้ำประเทศชาติต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง ในพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 วันนี้ (23 กันยายน 2560) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี 2560 โดยได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน นายตำรวจ และนายทหารเข้าร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 1,861 ทุน เป็นเงินจำนวน 5,325,300 บาท สำหรับการประกวดโครงการนักเรียนระดับภาค ปี 2560 มีการจัดการประกวดรวม 6 ประเภทโครงการ ประกอบด้วย โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีโรงเรียนระดับจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งโครงงานเข้าประกวด จำนวน 378 โครงงาน และผลการประกวดโครงงานมีโครงงานได้รับรางวัล จำนวน 90 โครงงาน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมงานว่า เมื่อประมาณ 3 ปี ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรณคต ท่านได้ให้ทางเดินแก่มูลนิธิฯว่า ต้องดูแลโรงเรียนที่ทรุดโทรม ขาดแคลน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งยังได้รับสั่งว่า ให้ผลิตคนดี อย่าไปกังวลเรื่องการผลิตคนเก่งเพราะประเทศชาติบ้านเมืองต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึ่งคนเก่งอาจจะเป็นคนไม่ดี นอกจากนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้เน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องมอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน อยากจะให้นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษา กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม ประมาณ 2 ปี เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรียนมาได้นำมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ให้แนวทางมา อยากให้ทุกคนทำให้ได้ โดยเฉพาะครู อาจารย์ ที่เข้าใจ อยากจะให้สอนนักเรียนว่า การเป็นคนดี เป็นอย่างไร เป็นคนเก่ง เป็นอย่างไร ทำไมประเทศชาติต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง และที่สำคัญควรรักนักเรียนของตนเองเหมือนลุกหลานหรือญาติพี่น้องด้วย พลเอกเปรมฯ กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว