ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 07.30 น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง” "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"จังหวัดนครราชสีมา ณ หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อ สร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยบริเวณหนองมโนรมย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ หนองมโนรมย์ ในวันนี้ ประกอบด้วย  กิจกรรมกำจัดผักตบชวาในหนองมโนรมย์  กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวัด  กิจกรรมกำจัดวัชพืชบริเวณริมหนองมโนรมย์และบริเวณวัด และ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า1,000 คน

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว