ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวนครราชสีมา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          โดยในเวลา 17.30 น. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำกล่าวถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ภายหลังจากพิธีเสร็จสิ้นได้มีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ชุด และมีการแสดงรำถวายพระพรการโขนมหรสพสมโภช จากวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมา

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว