ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เปิดแล้วสำนักงานหนังสือเดินทางนครราชสีมา แห่งใหม่

เมื่อวันนี้ 15 สค 62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดที่สำนักงานหนังสือเดินทางนครราชสีมา แห่งใหม่ซึ่งย้ายจากข้างศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ไปไว้บนห้างสรรพสินค้า ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ชั้น 3 เพื่อความสะดวกต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต้องการทำพาสปอร์ต เพื่อไปท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียน ยังต่างประเทศ ก็สามารถมาใช้บริการได้ ซึ่งเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาา นครราชสีมา (จอดรถฝั่งอาคาร Parking B) สำหรับเอกสารที่ใช้ในการทำพาสสปอต ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมค่าธรรมเนียม 1,060 บาท (ได้รับใน 3 วันทำการ)หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044-243132

 

ปชส.นม. ข่าว