ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชเร่งระดมความเห็น ทุบ หรือไม่ทุบ สะพานข้ามแยกโรงแรมสีมา เพื่อสร้างรถไฟรางคู่ จี้ต้องรีบสรุป ยื้อออกไปไม่เป็นผลดีต่อคนโคราช

วันที่ 16 สค 62 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งประเด็นการประชุมที่สำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการหารือเสนอแนะข้อคิดเห็นการทุบหรือไม่ทุบสะพานข้าวแยกบริเวณโรงแรมสีมาธานี เพื่อทำข้อเสนอที่ได้ไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา   โดยก่อนการประชุมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งต้องการให้ประชุมหน่วยงานภาครัฐเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างรถไฟรางคู่บริเวณแยกโรงแรมสีมาธานีว่าจะต้องมีการทุบหรือไม่ทุบสะพานหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดนครราชสีมา  โดยการประชุมตนเองต้องการให้มีข้อสรุปให้ได้ในการประชุมครั้งนี้เลยเพราะหากข้อสรุปล่าช้าออกไปจะไม่เป็นผลดีต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอน เนื่องจากหากทางจังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจน ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยคงต้องดำเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ตามแบบที่กำหนดไว้  การสร้างรถไฟรางคู่จะต้องเป็นการสร้างที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชให้มากที่สุด นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส.นม. ข่าว