ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์     จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ภายหลังได้รับรายงานว่า ที่บ้านวัง ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีสะพานคอนกรีตที่ อบจ.นครราชสีมาสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด ทำให้ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านตอนบน กว่า 2,000 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาการสัญจร
       พร้อมกันนี้ นายวิเชียร และคณะได้มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านกว่า 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสั่งการให้เร่งซ่อมแซมสะพานเพื่อให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

นายวิเชียรกล่าวว่า เมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครราชสีมา และอำเภอต่างๆ แม้แต่จวนผู้ว่าฯ ยังน้ำก็ท่วมหนักเช่นกัน รวมถึงตลาดเซฟวัน ถ.มิตรภาพ และพื้นที่ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเพราะเป็นลักษณะน้ำหลาก เหลือเพียงน้ำตามไร่นาที่ค้างอยู่หลายพื้นที่ เช่น บ้านพุดซา ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา, อ.ขามสะแกแสง และ อ.โนนไทยบางส่วน ส่วนถนนมิตรภาพ อ.เมืองนคราชสีมา และ อ.สีคิ้ว แห้งหมดแล้ว แต่ตอนนี้จำเป็นจะต้องไปเร่งระบายปลายน้ำให้ไหลลงลำน้ำมูลให้เร็วที่สุดเพื่อรอรับฝนที่จะมาใหม่ในช่วงอีก 2-3 วันนี้
       นายวิเชียรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหัน หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
       โดยนายอำเภอสีคิ้วได้สั่งการให้ อบต.บ้านหัน และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าทำการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการนำรถแบ็กโฮและรถไถขุดลอกกำจัดวัชพืชที่อุดตันทางไหลของน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากชุมชนบ้านเรือนประชาชนกว่า 200 หลังคาเรือน ทำให้ล่าสุดพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ชาวบ้าน และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยาวต่อไป