ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 5 ธค 60 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดินเมืองย่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้แนวความคิด พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม โดยจะดำเนินการเปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 80 ร้านค้านำสินค้ามาจำหน้าทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอทอปของดีแต่ละชุมชน และอาหารขึ้นของจังหวัดนครราชสีมา แล้ว ยังได้มีกิจกรรมการประกวดส้มตำ ผัดหมี่ลีลา กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตอาชีพ การจัดแสดงและจำหน่ายของขวัญปีใหม่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีอีกด้วย

 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว