ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 13 ก.พ. 61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2561 และร่วมรับบริจาคเงิน รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลภายในร้านนาวากาชาด ภายในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน นี้สำหรับรายได้จากการจำหน่ายสลากนาวากาชาด จะนำไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และพิการต่อไป

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว