ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 13เมย61 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นได้ถวายพวงมาลัยแด่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวอวยพรให้กับประชาชน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สงกรานต์ประจำปี 2561 ก่อนที่จะนำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวต่อไป