ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชี้ไม่พบการทุจริตหรืออาหารไม่ได้คุณภาพ ย้ำทุกอำเภอต้องซุ่มเข้าไปตรวจสอบ ทั้ง 1400 โรงเรียน

วันที่ 18 มิย 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมุรธาร์ธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ซุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ว่ามีคุณภาพถูกหลักโภชนาการหรือเหมาะสมกับงบประมาณไม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พา ผวจ.และรองผวจ.เดินสำรวจถึงภายในห้องครัวประกอบอาหาร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พบว่า ไม่มีการทุจริต อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียนและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1400 แห่ง ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันรวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ยังไม่การเรียนร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันเด็กแต่อย่างไร แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้าไปตรวจสอบโดยไม่ให้มีการแจ้งล่วงหน้า นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว