ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการ มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อจัดหาหนังสือสื่อการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังขาดแคลน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากประชาชนทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 เครื่อง นำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการสอนอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว